Firma KnG Księgowość i Kontroling Sp. z o.o. rozpoczęła swoją
działalność w styczniu 2010 roku. Prowadzą ją osoby z wieloletnim
doświadczeniem w dziedzinie:

  • księgowości (ujęcie operacji gospodarczych w przekroju
    podatkowym oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami
    rachunkowości),
  • finansów (współpraca z bankami, zarządzanie płynnością finansową),
  • kontrolingu (tworzenie modelu informacji zarządczej oraz wdrożenie systemu budżetowania zgodnie z wypracowanym modelem),
  • sprawozdawczości (doświadczenie w sprawozdawczości giełdowej jednostkowej i skonsolidowanej), które wcześniej pracowały w dużych spółkach giełdowych.


Właściciele posiadają certyfikaty Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 7350/2004 i 31668/2008). Jesteśmy ukierunkowani na małych i średnich przedsiębiorców. Charakteryzujemy się rzetelnością, Solidnością i otwartością na potrzeby klienta.

Naszym priorytetem jest zadowolenie i satysfakcja klienta z prowadzonych
przez nas usług.

księgowość